Terug naar "Poëziewedstijd"


Poëziewedstrijd:
Wedstrijdreglement

1. De poëziewedstrijd staat open voor alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 25 jaar uit Vlaanderen en Nederland
 
2. Elke deelnemer kan meedoen met maximum 1 zelfgeschreven gedicht. Het gedicht moet voldoen aan de normen zoals gestipuleerd in de uitnodigingsbrieven tot deelname.
 
3. Afhankelijk van de hoeveelheid ingestuurde gedichten zullen 5 juryleden een preselectie doorvoeren van 15 gedichten die in de finale komen. In de finale komen de beste 75 gedichten in competitie. De juryleden die de preselectie zullen uitvoeren zijn: Lucrèce L’Ecluse, Christina Guirlande, Anne Rutyne, Nelly Van Slycken. Mocht het aanbod de verwachtingen (500 gedichten) overtreffen, dan kan de bovengaande  jury uitgebreid worden volgens de behoeften.
 
4. De beste 20 gedichten worden gebundeld. Iedere winnende deelne(e)m(st)er die aanwezig is op de prijsuitreiking krijgt een gratis exemplaar.
 
5. De kernjury die de beste 75 gedichten beoordeelt, vergadert onder het voorzitterschap van Bettina Fierens. Naast Bettina bestaat de jury uit Roger Vervaet, Ann Van Hoey, Willem Persoon, Eric De Witte, Raf Missorten, Walter De Smet, Eddy Van de Velde, Tessa Lansu, Anneriek van Heugten, An De Meersman, Fons De Meersman, Leo Camerlynck,  en Rob Baetens. In een delibererende vergadering worden de winnende gedichten aangeduid nadat de juryleden onafhankelijk van elkaar hebben gequoteerd.
 
6. Over de wedstrijd wordt op geen enkele wijze gecorrespondeerd. De beslissing van de kernjury is bindend. Wie deelneemt, aanvaardt dit reglement.Vóór de prijsuitreiking worden geen mededelingen die de wedstrijd als onderwerp hebben naar buiten uit gedaan. De pers wordt geïnformeerd tijdens de prijsuitreiking.
 
7. De verhouding prijzen lager onderwijs/secundair onderwijs wordt rechtevenredig bepaald met de ingestuurde gedichten van beide leeftijdscategorieën.
 
8.  In geval van onregelmatigheden of betwisting neemt de aanwezige kernjury een beslissing in verhouding tot de ernst van de eventuele onregelmatigheid.
 
9. De poëziewedstrijd gaat door onder de verantwoordelijkheid van de vzw  KleinSinaaiLeeft die het recht heeft de naam “Anton Van Wilderodeprijs” te voeren.
 
10. De niet-afgehaalde prijzen worden niet nagestuurd.